Om


Vår mottagning är döpt efter Acanthus blomman eftersom: "Den har en utpräglad överlevnadsstrategi och klarar de hårdaste terränger. Den behöver lite längre tid på sig att blomma, men får den tiden blir den sällsynt ståtlig och vacker."


Livet ska dock inte bara överlevas utan också levas. Om vi människor får hjälp att förstå våra livs- och anknytningsmönster och hur de påverkar oss i nutida relationer, kan vi blomma fullt ut.


Vi är tre socionomer, leg. psykoterapeuter som arbetar med människors möjligheter till förändring med stöd av psykoterapi. Tryck här nedan för att läsa mer om oss.