Hos oss får du ett personligt bemötande med utgångpunkt från just ditt sammanhang 

och

dina behov.


Människors rätt och möjlighet till utveckling genom psykoterapi är en ledstjärna för oss.Mer om oss


Acanthus Psykoterapi & Utbildning

består av

Eva Karlsson, Maria Forsström, Patricia Alp.


Vi är tre socionomer och leg psykoterapeuter som alla har lång erfarenhet av att arbeta med människor och relationer. Vi har arbetat inom specialistpsykiatri, första linjens psykiatri, habilitering, socialtjänst, skola, på psykoterapimottagning samt behandlingshem.

Vi som är Acanthus Psykoterapi & Utbildning

Eva Karlsson socionom -

leg. psykoterapeut 

eva@acanthus.se

076-233 04 43

-Kris och sorg

-Stark självkritik

-PDT-psykodynamisk psykoterapi med affekt -och anknytningsfokus

Jag har över 20 års erfarenhet av samtals-

behandling. Jag har både individuella psykoterapier och parsamtal. Jag träffar för närvarande främst unga vuxna och vuxna klienter.

Min grund är psykodynamisk psykoterapi där vi tillsammans undersöker vilka strategier du hade under uppväxten för att hantera livet. Strategier som hade en funktion i dåtid men som vuxen kan ställa till det i relationer. Jag arbetar också affektfokuserat i psykoterapi. En terapiform som kan fungera bra för vissa klienter som av olika anledningar känner oro för vissa känslor och ofta undviker att känna efter.
Jag har stor erfarenhet av att arbeta med livskriser, sorg, ångest, nedstämdhet, stark självkritik och trauman under uppväxten. Många av mina patienter söker psykoterapi pga relationsproblem. I en psykoterapi kan vi tillsammans skapa insikt i tidiga anknytningsmönster och möjliggöra förändring. Det finns hopp! Min yrkeserfarenhet är bred: privat psykoterapimottagning, specialistpsykiatrisk mottagning (vuxna och ungdomar), habilitering och samtalsmottagning vid sjukhus, för att nämna några.

Som psykoterapeut har jag fått höra att jag både är varm som person samtidigt som jag vågar utmana mina klienter. 


Maria Forsström socionom - 

leg.psykoterapeut 

maria@acanthus.se

072-747 56 37

-Funktionsnedsättning

-Kris och sorg

-PDT-psykodynamisk psykoterapi med affekt -och anknytningsfokus 

Jag har över 20 års praktik av terapeutiskt och psykosocialt arbete. Jag har bl.a. arbetat på Barnbyn Skå med utsatta familjer, vuxna, barn och ungdomar samt på behandlingshem med ungdomar. Jag har även mångårig erfarenhet av att arbeta med funktionsnedsatta barn och ungdomar med autism och intellektuell funktionsnedsättning samt deras anhöriga på habiliteringen. Jag har en grundutbildning i barn -och ungdomspsykoterapi via Ericastiftelsen (psykodynamisk grund) och min legitimationsgrundande utbildning inom psykodynamisk integrativ och relationell grund, med fokus på affektteori. Jag är van att arbeta med barn, unga och vuxna i kris och i sorg. Jag har också stor erfarenhet av att arbeta med livskriser, ångest, nedstämdhet, trauman samt självkritik. I mitt arbete utgår jag från hur tidiga anknytningsmönster och relationer pråglat livsmönster och affekter och ser den psykoterapeutiska relationen som en möjlighet! Tillsammans utforskar vi vad relationen väcker och vilka teman som präglar just ditt liv. För mig är psykoterapi frihet och hopp. Terapin kan förhoppningsvis visa riktning till nya vägar att gå i livet.


Patricia Alp socionom -

leg. psykoterapeut 

patricia@acanthus.se

072-369 85 36

-Kris och sorg

-PDT-psykodynamisk psykoterapi med affekt -och anknytningsfokus

-KBT med bl.a. affektfokus

Jag har över 20 års erfarenhet av psykosocialt och terapeutiskt arbete. Jag har arbetat privat och
offentligt, med ungdomar, familjer och vuxna, inom skola, specialistpsykiatri samt primärvård. Min grundläggande psykoterapiutbildning är inom Kognitiv Beteendeterapi och min legitimationsgrundande inom Psykodynamisk, relationell integrativ terapi. Jag utgår ofta från anknytningsteori och affektteori i mitt arbete. Det vi är med om i livet påverkar oss på olika sätt, och våra känslor även om de upplevs som svåra, är viktiga för att vi ska förstå våra behov. Kanske upplever du ibland känslor som överväldigande och svåra att hantera eller att du i livet och i relationer ofta agerar på ett sätt som inte blir bra för dig?
I vissa perioder av livet kan vi alla behöva vägledning från någon utomstående för att hantera svåra känslor, förstå vad vi behöver och för att agera på ett sätt som blir bra för oss själva. Min ambition är att hitta just det arbetssätt och den metod som passar just ditt/ert behov.