Vi erbjuderIndividuell psykoterapi

Vi erbjuder individual terapi utifrån dina förutsättningar och behov. Terapierna kan vara av kortare eller längre karaktär. Vi kommer tillsammans överrens om hur terapin

ska se ut för dig. 


Parsamtal

Vi erbjuder dig och din partner samtal med fokus på parrelationen och tidigare aknytningsmönster. I början fokuserar vi på relationens styrkor och utmaningar och arbetar därefter med er kommunikation och era känslor. Beroende på problematik kan parsamtalen vara av kortare eller längre karaktär.


Barn

Psykoterapeutiskt arbete med barn föregås av ett samtal med föräldrarna först vilket följs av tre eller fler bedömningssamtal med barnet (med eller utan föräldrar närvarande i rummet).Vi utgår från barnets behov av att uttrycka sig i lek beroende på ålder och kognitiv mognad. Föräldrarna behöver vara delaktiga i arbetet med barnet.


Ungdom

Gäller 13-18 år. En psykoterapi utgår från ungdomens behov. Hur terapin blir är beroende av den unges ålder och situation. Vi träffar också föräldrarna och familjen när detta behövs.


Föräldrastöd

Vi erbjuder samtal med utgångspunkt i föräldraskapet och dess utmaningar. Vi ger råd och stöd i föräldrarollen till det specifika barnet.


Videoterapi

Vi erbjuder videosamtal vid behov, utan begränsingar gällande hemort. Videosamtalen sker via säkert system utifrån riktlinjer enligt Socialstyrelsen och GDPR. Du loggar in med mobilt BankID.


Utbildning:


Vi har alla erfarenhet av att hålla i utbildningar och föreläsningar riktade mot tex socialtjänst och skolor.  Du är välkommen att kontakta oss med förfrågningar.


Priser:


Individuella terapier                                                            1200 kr / 45 min


Videoterapi                                                                              1200 kr / 45 min


Parsamtal                                                                                 2300 kr/ 90 min


Föräldrastöd                                                                           1500 kr / 60 min


Studenter                                                                                   900 kr/ 45 min